Hou Marken Mooi?

Hou Marken Mooi is een groep bewoners van Marken die niet tegen woningbouw zijn op Marken maar wel tegen de Bennewerf. We geloven dat een deugdelijke analyse van de woningbehoefte op Marken uitgevoerd moet worden om te bepalen waar nu ├ęcht behoefte aan is op Marken. Seniorenwoningen, zodat senioren zolang mogelijk kunnen blijven wonen op Marken en er doorstroming komt op de huizenmarkt? Starterswoningen, zodat onze kinderen ook zelfstandig op Marken kunnen blijven wonen?

Binnen de bestaande bebouwing op Marken zien we vervolgens nog veel mogelijkheden die het aanzicht van Marken echt versterken. Dit zijn verkrotte woningen die opgeknapt kunnen worden, bestaande grote gebouwen die een nieuwe bestemming kunnen krijgen en losse kleine stukjes grond waar op kleine schaal bebouwing mogelijk is dat prima in het historisch beeld van Marken past.

En als blijkt dat na het behoefte onderzoek en alle mogelijkheden binnen de bebouwde kom alsnog blijkt dat er in open gebied gebouwd moet worden dan vinden we dat er een afweging van locaties gemaakt moet worden met zo min mogelijk beschadiging van het historisch aanzicht van Marken, zo weinig mogelijk verstoring van weidevogels en zo min mogelijk infrastructurele gevolgen. Wij zijn ervan overtuigd dat de locatie van de Bennewerf op deze onderdelen het slechtst scoort van vele denkbare locaties.